ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 376.45 375.76 371.62 372.06 375.03 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานพระธรรมมิกราช (TC020512)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานพระธรรมมิกราช - Overview_1
สะพานพระธรรมมิกราช - Staff_1