ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 445.58 444.67 437.82 438.46 439.72 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน (TC030113)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน - Overview_1
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน - Staff_1