รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ <<---โปรดเลือกประเภทของรายงาน--->>
เวลา/สถานี TC030226 TC030227 TC030113 TC030114 TC030317 TC030318 TC030115 TC020510 TC020511 TC020603 TC020512 TC020705 TC020805 TC020903 TC020309
- โรงเรียนไชยปราการ สะพานบ้านสบมาว สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สะพานบ้านสัมมะเค็ด สะพานบ้านป่ารวก สะพานสบกก โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ โรงเรียนบ้านร่องปอ โรงเรียนบ้านหนองบัว สะพานพระธรรมมิกราช โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) สะพานบ้านป่าข่า สะพานบ้านหล่ายงาว สะพานบ้านเเม่คำสมเปิน
ไม่พบข้อมูล
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ <<---โปรดเลือกประเภทของรายงาน--->>
เวลา/สถานี TC030226 TC030227 TC030113 TC030114 TC030317 TC030318 TC030115 TC020510 TC020511 TC020603 TC020512 TC020705 TC020805 TC020903 TC020309
- โรงเรียนไชยปราการ สะพานบ้านสบมาว สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สะพานบ้านสัมมะเค็ด สะพานบ้านป่ารวก สะพานสบกก โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ โรงเรียนบ้านร่องปอ โรงเรียนบ้านหนองบัว สะพานพระธรรมมิกราช โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) สะพานบ้านป่าข่า สะพานบ้านหล่ายงาว สะพานบ้านเเม่คำสมเปิน
ไม่พบข้อมูล
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ <<---โปรดเลือกประเภทของรายงาน--->>
เวลา/สถานี TC030226 TC030227 TC030113 TC030114 TC030317 TC030318 TC030115 TC020510 TC020511 TC020603 TC020512 TC020705 TC020805 TC020903 TC020309
- โรงเรียนไชยปราการ สะพานบ้านสบมาว สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สะพานบ้านสัมมะเค็ด สะพานบ้านป่ารวก สะพานสบกก โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ โรงเรียนบ้านร่องปอ โรงเรียนบ้านหนองบัว สะพานพระธรรมมิกราช โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) สะพานบ้านป่าข่า สะพานบ้านหล่ายงาว สะพานบ้านเเม่คำสมเปิน
ไม่พบข้อมูล