ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC030226
ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
สถานีตรวจวัด : Rainfall
ลุ่มน้ำย่อย : -
ชื่อสถานี : โรงเรียนไชยปราการ
พิกัด UTM : 19.7247325, 99.1394051
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำกก
ระดับ BM : 0.00 ม.รทก.
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

70.00

มม. วิกฤต :

110.00

มม.